توسعه نرم افزار و سامانه های سفارشی

نرم افزار سفارشی چیست و مناسب چه سازمانها و کسب و کارهایی است؟

تولید نرم افزار سفارشی مناسب کسب و کارهایی است که یا ایده‌های بکر و جدید دارند و پیاده‌سازی آن ایده‌ها روی سامانه های و نرم افزارهای موجود در بازار امکانپدیر نیست یا با روند خاص کاری آنها مطابقت نداشته باشد. پس باید به سراغ برنامه نویسی صفر تا صد سامانه بپردازند تا بتوانند طرح‌های خود را در سامانه اختصاصی خود پیاده کنند. فرآیند تولید نرم افزارهای سفارشی، میتواند بسیار بهینه و مناسب پیش برود چنانچه کارفرما و تیم برنامه نویسی با هم همکاری نزدیک و مناسبی داشته باشند.

رویکرد کاری شرکت ما بر پایه متد چابک اسکرام میباشد.
بر اساس فلسفه چابک، توسعه به گونه ای طراحی می شوند که به جای اعمال تغییرات بزرگ، به روزرسانی ها و تغییرات نرم افزار در قالب یک اسپرینت به صورت کوچک و تدریجی انجام شوند.

توسعه نرم افزار و سامانه های سفارشی

نرم افزار سفارشی چیست و مناسب چه سازمانها و کسب و کارهایی است؟

تولید نرم افزار سفارشی مناسب کسب و کارهایی است که یا ایده‌های بکر و جدید دارند و پیاده‌سازی آن ایده‌ها روی سامانه های و نرم افزارهای موجود در بازار امکانپدیر نیست یا با روند خاص کاری آنها مطابقت نداشته باشد. پس باید به سراغ برنامه نویسی صفر تا صد سامانه بپردازند تا بتوانند طرح‌های خود را در سامانه اختصاصی خود پیاده کنند. فرآیند تولید نرم افزارهای سفارشی، میتواند بسیار بهینه و مناسب پیش برود چنانچه کارفرما و تیم برنامه نویسی با هم همکاری نزدیک و مناسبی داشته باشند.

رویکرد کاری شرکت ما بر پایه متد چابک اسکرام میباشد.
بر اساس فلسفه چابک، توسعه به گونه ای طراحی می شوند که به جای اعمال تغییرات بزرگ، به روزرسانی ها و تغییرات نرم افزار در قالب یک اسپرینت به صورت کوچک و تدریجی انجام شوند.

مراحل تولید نرم افزار و سامانه های سفارشی

لیست کلی از این نیازمندی‌ها به همراه اولویت‌بندی آنها در این مرحله مشخص میگردد. به نوعی بک‌لاگ محصول (Backlog) مشخص و تعیین میشود.

اولویت هر کدام نیز از نظر دینفع مشخص مینماییم.

مواردی از Product Backlog (نیازمندیهای محصول) که در دوره‌ی یک sprint می‌بایست انجام شود در مدت جلسه برنامه ریزی اسپرینت یا Sprint Planning Meeting مشخص می‌شود.
در این جلسه، مشخص میکنیم که چه مواردی از Product Backlog باید انجام شود توسط کدام اعضای تیم و به چه مقدار از موارد مشخص شده توسط کارفرما می‌توان رسید و چه میزان از آن را در sprintهای بعدی انجام خواهد شد.

در طول مدت اسپرینت که معمولا دو تا چهار هفته میباشد. با مدیریت محصول به روش اسکرام وظایف انجام خواهد شد.

مجموعه نیازهایی از مشتری که توانسته‌ایم تا آخرین اسپرینت، آن‌ها را با توسعه محصول، تامین کنیم در این مرحله به کارفرمای محصول این نتایج را نشان می‌دهیم.

گفتگوی بین کارفرما و اعضای تیم اسکرام خواهیم داشت و بازخورد ذی‌نفعان در قبال پیشرفت‌ها باعث روشنگری در مورد ادامه کار و حتی چرخه بعدی اسکرام مشخص میکنیم.
ما به گونه ایی برنامه ریزی میکنیم که بسته به ابعاد پروژه نهایت در هر سه اسپرینت یک نسخه قابل بهر برداری ایجاد کنیم.

سه مرحله فوق تا زمانی که کارفرما به محصول مورد نظر برسد ادامه میدهیم.

keyboard_arrow_up